Publicerat 10 september, 2021

SBB siktar på att vara klimatpositivt i hela värdekedjan till år 2030

Fastighetsbolaget SBB har uppdaterat sin Vision 2020, som innebär höjda mål inom hållbarhetsområdet och att bolaget ska bli klimatpositivt i hela värdekedjan till år 2030. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB ska till år 2030 vara klimatpositivt i hela värdekedjan, samtidigt som fastighetsportföljen består av 90 procent sociala tillgångar och har klimatanpassats för att bemöta klimatrisker. Målen kommer att presenteras närmare på kapitalmarknadsdagen som hålls i dag.

Vision 2030 innebär följande:
* Klimatpositivt 2030, avser hela värdekedjan
* Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
* Klimatanpassad fastighetsportfölj som klarar av att bemöta klimatrisker, såsom regulatoriska och fysiska risker

Ekologisk hållbarhet
* Minskad energianvändning och klimatpåverkan med fem procent per år
* Minst 50 procent av nyproduktionen ska byggas i trä från certifierat skogsbruk
* Hela fastighetsbeståndet och all nyproduktion ska vara inom tio minuters promenadavstånd från kollektivtrafik
* Minskad vattenanvändning med en procent per år

Social hållbarhet
* 100 procent av de kommuner bolaget är verksamma i erbjuds stöd i form av lägenheter till sitt bostadssociala arbete
* Minst 90 procent sociala tillgångar i fastighetsportföljen
* Bidra med minst 200 sommarjobb per år till ungdomar som bor i bolagets bostadsområden

Ekonomisk hållbarhet och styrning
* Investment grade rating BBB+ på kort sikt och A- på lång sikt
* 100 procent hållbar finansiering

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]