Publicerat 3 november, 2020

SBB rapporterar sitt bästa kvartal hittills (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, redovisar en kraftig ökning av hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol. Det var bolagets starkaste kvartal hittills.

Hyresintäkterna steg till 1 204 miljoner kronor (507), en ökning med 137,5 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 852 miljoner kronor (343), en ökning med 148,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet steg till 677 miljoner kronor (254), en ökning med 166,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 123 miljoner kronor (466). Här ingår värdeförändringar på
fastigheter med 3 459 miljoner kronor (242), upplösning av goodwill med -11 miljoner kronor (0) och värdeförändringar på derivat med -2 miljoner kronor (-30).

Resultatet efter skatt blev 3 139 miljoner kronor (404), en ökning med 677,0 procent mot föregående år.

Det långsiktiga substansvärdet, EPRA NRV, som beräknas enligt EPRA:s nya riktlinjer för substansvärdesberäkningar, steg till 24,36 kronor per aktie (13,11) per den 30 september.

- Tredje kvartalet 2020 blev SBB:s bästa kvartal någonsin. Resultatet före skatt uppgick till 4 123 miljoner kronor och resultatet efter skatt uppgick till 3 139 miljoner kronor, motsvarande ett resultat per stamaktie A och B om 2,35 kronor (0,40). Det starka resultatet levereras med en allt lägre risk, längre kontrakt, lägre belåning och mycket starkare finansiell ställning. Vår genomsnittliga kontraktslängd för Samhällsfastigheter har ökat med 28 procent, från 7 till 9 år, kommenterar vd Ilija Batljan i delårsrapporten.

- SBB:s snittränta har under de senaste 12 månaderna minskat från 1,75 procent till 1,41 procent. SBB har ingen exponering mot rörliga räntor. Genomsnittlig räntebindning för samtliga räntebärande skulder är bland de längsta i Norden och var 4,9 år (2,8) och genomsnittlig kapitalbindning var 4,7 år (3,4). Vi har drygt 60 miljarder kronor i icke pantsatta tillgångar, en kassa inklusive likviditet från sålda men ej frånträdda fastigheter och finansiella tillgångar på 9,6 miljarder kronor samt tillgängliga kreditlöften om 9,1 miljarder kronor samt vi visar att vi uppfyller villkoren för BBB+ rating, fortsätter Ilija Batljan.

- Per 30 september 2020 uppgick SBB:s byggrättsportfölj till cirka 2 185 000 kvm BTA för social infrastruktur vilket motsvarar cirka 29 000 lägenheter och gör SBB till en av Nordens ledande fastighetsutvecklare. Detta säkerställer långsiktigt värdeskapande och kraftiga ökningar av substansvärdet. För två år sedan kommunicerade vi vår uppfattning att vi under åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen i substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Utfallet för 2019 landade på höga 73 procent per stamaktie A och B. Efter de första nio månaderna 2020 ligger vi på en ökning av substansvärde per stamaktie A och B på 22 procent, vilket bäddar för ett fortsatt värdeskapande, avslutar Ilija Batljan sin kommentar.

SBB, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1 204507137,5%
Driftöverskott852343148,4%
Förvaltningsresultat677254166,5%
Resultat före skatt4 123466784,8%
Nettoresultat3 139404677,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor24,3613,1185,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]