Publicerat 14 juli, 2022

SBB ökade intäkterna men minskade förvaltningsresultatet (uppdatering)

(uppdatering avser vd-kommentar och justerat förvaltningsresultat)

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett lägre förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan. Hyresintäkterna fortsatte att öka.

Hyresintäkterna uppgick till 1 878 miljoner kronor (1 451), en ökning med 29,4 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 290 miljoner kronor (1 018), en ökning med 26,7 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till -147 miljoner kronor (827). Resultatet tyngs av valutakursdifferenser om -925 miljoner kronor (111).

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -836 miljoner kronor (5 071). Totala värdeförändringar i finansiella instrument uppgick till -1 444 miljoner kronor (1 058).

Resultatet före skatt var -2 612 miljoner kronor (6 942). Resultatet efter skatt blev -2 721 miljoner kronor (6 558). Resultat per aktie hamnade på -1,99 kronor (4,05).

Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 37,30 kronor (25,08). Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 42,70 kronor (30,83).

"Vi har varit tydliga med att vi ska genomföra försäljningar för minst netto 10 miljarder under
april-december 2022. Vi kommer att fortsätta sälja tillgångar tills vi fått en BBB rating. Vi har
trygga inflationssäkrade tillgångar, kunniga och motiverade medarbetare och vi måste se till att
leverera en trygg balansräkning", uppger vd Ilja Batljan. Under april till juli har bolaget sålt för 9,5 miljarder kronor.

Han upprepar att bolaget avser att minska ned spretigheten.

"SBB avser att systematiskt minska andelen JV-verksamheter genom försäljningar samt sälja
finansiella placeringar i syfte att stärka balansräkningen, öka transparansen och fokusera på
kärnverksamheten."

Han lyfter också fram att bolaget hade en snittränta på 1,46 procent i slutet av det andra kvartalet.

"I slutet av Q2 var vår räntebindning 3,2 år. Det betyder att det tar viss tid innan högre räntor slår igenom i SBB:s resultat och hinner därigenom kompenseras av inflationsjusterade hyresintäkter. Vi kommer härigenom att kunna fortsätta leverera en stark räntetäckningsgrad", uppger SBB-chefen.

Han tar också upp att bolaget kan hantera befintliga förfall på obligationsmarknaden.

"Vårt obligationsförfall under de närmaste 12 månaderna ligger på cirka 3,7 miljarder kronor och den första 0,5 miljarder är redan återköpt. Dessa obligationsförfall kan betalas av med befintlig likviditet", skriver Batljan.

Han står också fast vid utdelningen.

"En stark leverans avseende driftnettot och kassaflöden visar att vi är på rätt väg att bli ännu starkare imorgon än idag. Vi kan försäkra våra aktieägare och våra kreditinvesterare att vi kommer att göra allt som krävs att få en bättre rating. Givet de vidtagna och planerade åtgärderna finner vi heller ingen anledning att ompröva vårt gällande utdelningsbeslut."

SBB, MkrQ2-2022Q2-2021Förändring
Hyresintäkter1 8781 45129,4%
Driftöverskott1 2901 01826,7%
Förvaltningsresultat-147827
Värdeförändringar fastigheter, totalt-8365 071
Värdeförändringar finansiella instrument, totalt-1 4441 058
Resultat före skatt-2 6126 942
Nettoresultat-2 7216 558
Resultat per aktie, kronor-1,994,05
Substansvärde, EPRA NTA, per aktie, kronor37,3025,0848,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor42,7030,8338,5%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]