Publicerat 3 november, 2020

SBB ökade hyresintäkterna och förvaltningsresultatet kraftigt i tredje kvartalet

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, redovisar en kraftig ökning av hyresintäkterna och förvaltningsresultatet i tredje kvartalet 2020 jämfört med samma period i fjol.

Hyresintäkterna uppgick till 1 204 miljoner kronor (507), en ökning med 137,5 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 852 miljoner kronor (343), en ökning med 148,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 677 miljoner kronor (254), en ökning med 166,5 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 123 miljoner kronor (466).

Resultatet efter skatt blev 3 139 miljoner kronor (404), en ökning med 677,0 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 24,36 kronor (13,11).

SBB, MkrQ3-2020Q3-2019Förändring
Hyresintäkter1 204507137,5%
Driftöverskott852343148,4%
Förvaltningsresultat677254166,5%
Resultat före skatt4 123466784,8%
Nettoresultat3 139404677,0%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor24,3613,1185,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]