Publicerat 5 maj, 2021

SBB ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Fastighetsbolaget SBB redovisar ökat förvaltningsresultat under första kvartalet.

Hyresintäkterna uppgick till 1 325 miljoner kronor (1 341), en minskning med 1,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 858 miljoner kronor (895), en minskning med 4,1 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 615 miljoner kronor (319), en ökning med 92,8 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 3 117 miljoner kronor (1 695).

Resultatet efter skatt blev 2 735 miljoner kronor (1 372), en ökning med 99,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,75 kronor (0,93), vilket innebär en ökning med 88,2 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 31,23 kronor (19,52).

SBB, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Hyresintäkter1 3251 341-1,2%
Driftöverskott858895-4,1%
Förvaltningsresultat61531992,8%
Resultat före skatt3 1171 69583,9%
Nettoresultat2 7351 37299,3%
Resultat per aktie, kronor1,750,9388,2%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor31,2319,5260,0%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]