Publicerat 23 februari, 2021

SBB ökade förvaltningsresultatet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget SBB redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 1 253 miljoner kronor (596), en ökning med 110,2 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 810 miljoner kronor (362), en ökning med 123,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 873 miljoner kronor (137), en ökning med 537,2 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 4 199 miljoner kronor (1 611).

Resultatet efter skatt blev 3 350 miljoner kronor (1 287), en ökning med 160,3 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 2,29 kronor (1,51), vilket innebär en ökning med 51,7 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,00 kronor (0,60).

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 28,21 kronor (20,04).

SBB, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1 253596110,2%
Driftöverskott810362123,8%
Förvaltningsresultat873137537,2%
Resultat före skatt4 1991 611160,6%
Nettoresultat3 3501 287160,3%
Resultat per aktie, kronor2,291,5151,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor28,2120,0440,8%
Utdelning per aktie, kronor1,000,6066,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]