Publicerat 15 juli, 2021

SBB ökade förvaltningsresultatet under andra kvartalet

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett ökat förvaltningsresultat under andra kvartalet, jämfört med samma period året innan.

Hyresintäkterna uppgick till 1 451 miljoner kronor (1 323), en ökning med 9,7 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 018 miljoner kronor (922), en ökning med 10,4 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 827 miljoner kronor (605), en ökning med 36,7 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 6 942 miljoner kronor (332).

Resultatet efter skatt blev 6 558 miljoner kronor (1 223), en ökning med 436,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 4,05 kronor (0,86), vilket innebär en ökning med 370,9 procent mot föregående år.

Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 31,02 kronor (19,91).

SBB, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Hyresintäkter1 4511 3239,7%
Driftöverskott1 01892210,4%
Förvaltningsresultat82760536,7%
Resultat före skatt6 9423321 991,0%
Nettoresultat6 5581 223436,2%
Resultat per aktie, kronor4,050,86370,9%
Substansvärde, EPRA NAV, per aktie, kronor31,0219,9155,8%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]