Publicerat 23 februari, 2022

SBB ökade förvaltningsresultatet och substansvärdet under fjärde kvartalet

Fastighetsbolaget SBB redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna uppgick till 1 695 miljoner kronor (1 253), en ökning med 35,3 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 1 082 miljoner kronor (810), en ökning med 33,6 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet uppgick till 2 960 miljoner kronor (873), en ökning med 239,1 procent mot föregående år.

Resultatet före skatt var 13 728 miljoner kronor (4 199). Värdeförändringar förvaltningsfastigheter ingår med 9 851 miljoner kronor (3 294). Resultatet efter skatt blev 12 553 miljoner kronor (3 350).

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,32 kronor (1) per stamaktie A och B att delas ut månadsvis och en utdelning om 2 kronor (2) per stamaktie D att delas ut kvartalsvis.

Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 45,11 kronor (28,32). Fastighetsportföljens värde uppgick till 149,3 miljarder kronor (90,2).

SBB, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Hyresintäkter1 6951 25335,3%
Driftöverskott1 08281033,6%
Förvaltningsresultat2 960873239,1%
Resultat före skatt13 7284 199226,9%
Nettoresultat12 5533 350274,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor45,1128,3259,3%
Utdelning per aktie, kronor1,321,0032,0%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]