Publicerat 8 november, 2022

SBB och Telia samarbetar kring ett gemensamt energiprojekt i Haninge

Fastighetsbolaget SBB och teleoperatören Telia har ingått ett avtal om utbyte av värme och kyla i SBB:s fastigheter i Haninge kommun. Bland fastigheterna som kommer att värmas upp med överskottsvärme från Telias lokala datahall återfinns bland annat Haninge kommunhus, Söderbymalmsskolan, äldreboendet Terrassen samt flertalet kontorsverksamheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Telia har sedan 1980-talet en omfattande datacenterverksamhet i Haninge. Energiprojektet driftsattes i mitten av juli när SBB byggt ett borrhålslager med 166 hål som anlagts på en av bolagets fastigheter för att omhänderta överskottsvärmen som produceras av Telias intilliggande datahall. Samtidigt som Telias datahall producerar spillvärme åt SBB:s fastigheter kommer datahallen att kunna kylas ner av samma borrhålslager. Kylan motsvarar huvuddelen av datahallens kylbehov.

För SBB innebär energiprojektet att drygt 100 000 kvadratmeter fastighetsyta blir självförsörjande på värme vilket motsvarar en besparing om 5 600 MWh per år.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]