Publicerat 12 maj, 2021

SBB köper fastigheter för 2,5 miljarder kronor och säljer för 1,7 miljarder

Fastighetsbolaget SBB köper fastigheter för 2,5 miljarder kronor och säljer fastigheter för 1,7 miljarder. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB har ingått avtal om att förvärva sex äldreboenden i Storstockholm samt bostäder och två äldreboenden i Helsingborg till ett värde om 2,5 miljarder kronor. Förvärven omfattar en total area om 70 000 kvadratmeter med ett hyresvärde om 107 miljoner kronor genererande ett driftnetto om 95 miljoner kronor. Den genomsnittliga löptiden avseende äldreboendena uppgår till 14,5 år.

SBB har därutöver ingått samarbetsavtal med Svenska Stadsbyggen kring uppförande av sex äldreboende med en total area om 43 000 kvadratmeter och ett årligt hyresvärde om 81,5 miljoner kronor genererande ett driftnetto om 76 miljoner kronor.

SBB har även ingått avtal om 1,1 miljarder kronor samt avsiktsförklaringar om 0,6 miljarder kronor om att avyttra icke strategiska fastigheter för 1,7 miljarder kronor. Försäljningssumman överstiger de senaste externvärderingarna per den 31 mars med 13 procent.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]