Publicerat 15 oktober, 2020

SBB köper en fastighetsportfölj i Finland för 222 miljoner euro

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, förvärvar en fastighetsportfölj i Finland med i huvudsak äldreboenden och vårdboenden för ett överenskommet fastighetsvärde om 222 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen omfattar 71 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med en hyresintäkt om 13,5 miljoner euro och ett driftnetto om 13,1 miljoner euro Den genomsnittliga löptiden i portföljen uppgår till 7,6 år.

Transaktionen uppges vara den största någonsin i Finland inom vårdsegmentet. SBB:s förvaltningsresultat på tolv månaders rullande basis väntas öka med 136 miljoner kronor.

Fastigheterna är framförallt lokaliserade i södra och västra Finland med 25 procent av fastighetsvärdet i Helsingforsregionen. Äldreboenden utgör 60 procent av portföljen följt av 20 procent särskilda vårdboenden och 20 procent utbildning. Tillträdet beräknas ske under fjärde kvartalet 2020 och är villkorat av att finska konkurrensverket godkänner affären. Affären finansieras med egna medel.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]