Publicerat 3 december, 2020

SBB höjer sitt mål för intjäning från fastighetsutveckling

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, höjer sitt finansiella mål gällande intjäning från fastighetsutveckling. Det nya målet är att generera en intjäning om i genomsnitt 1,0 till 1,4 miljarder kronor per år, från den tidigare nivån om i genomsnitt 500 till 700 miljoner kronor per år. Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB:s finansiella mål är följande:
* Generera tillväxt i förvaltningsresultat per A- och B-stamaktie som över en femårsperiod i genomsnitt uppgår till minst 15 procent per år (oförändrat)
* Generera en intjäning från fastighetsutveckling om i genomsnitt 1,0 till 1,4 miljarder kronor (tidigare mål i genomsnitt 500 till 700 miljoner kronor per år)
* Belåningsgrad lägre än 50 procent, definierat som justerad skuld i relation till skuld plus eget kapital (oförändrat)
* Säkerställd belåningsgrad lägre än 30 procent (oförändrat)
* Räntetäckningsgrad om lägst 3,0 ggr (oförändrat)
* Uppnå en BBB+ rating senast under första halvåret 2021, och A- på lång sikt (oförändrat)

SBB:s operationella mål är följande:
* Ett fastighetsbestånd om 125 miljarder kronor till år 2025, med bibehållen BBB+ rating (oförändrat)
* 100 procent klimatneutrala 2030 (oförändrat)
* Renovering av minst 600 lägenheter per år (oförändrat)

SBBs utdelningspolicy är följande:
* Generera en stabilt ökande årlig utdelning per A- och B-stamaktie. Baserat på nuvarande ställning och utsikter är styrelsens ambition att föreslå en utdelning om 1 krona per A- och B-stamaktie till årsstämman 2021 (oförändrad).

- SBB har en unik värdeskapande modell som utöver trygga kassaflöden från fastighetsförvaltningen även ger återkommande intäktsströmmar via fastighetsutveckling, renoveringar och transaktioner. Fastighetsutvecklingen fortsätter att leverera med 852 miljoner kronor under de första nio månaderna i år. Givet den starka utvecklingen inom portföljen ser vi fortsatt potential för en stark återkommande intjäning överstigande 1 miljard kronor per år samt att fortsätta leverera värde till aktieägarna och samhället, säger Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]