Publicerat 1 mars, 2021

SBB fullföljer inte uppköpsbud på Entra efter att acceptansvillkoret inte uppfylldes

Fastighetsbolaget SBB meddelar att acceptansperioden i uppköpserbjudandet på det norska fastighetsbolaget Entra löpte ut den 26 februari. Budet var ett fast pris på 190 norska kronor per aktie i Entra, fördelat på 123,50 norska kronor kontant och 66,50 norska kronor med betalning i
i nyemitterade B-aktier i SBB. Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet var villkorat av accept från minst 90 procent av aktierna i Entra. Acceptansvillkoren har inte uppfyllts. Erbjudandet kommer således inte att fullföljas och aktieägare i Entra som har accepterat erbjudandet frigörs härmed från sina skyldigheter enligt erbjudandet. Alla apportreserverade aktier i Entra som lämnats in i erbjudandet kommer att återgå.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]