Publicerat 6 november, 2020

SBB förvärvar Sveafastigheter Bostad för 2,77 miljarder kronor, genomför riktad nyemission till premie

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, förvärvar 100 procent av Sveafastigheter Bostad för en köpeskilling på 2,77 miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären finansieras till hälften genom nyemission av 44,53 miljoner B-aktier till teckningskursen 31,10 kronor per aktie och resterande del finansieras genom att SBB realiserar vissa finansiella tillgångar.

SBB äger idag, inklusive pågående projekt, 2 000 lägenheter i Storstockholm och med detta förvärv växer portföljen till 8 000 lägenheter. Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Storstockholm.

Förvärvet omfattar totalt 7 100 lägenheter inklusive utvecklingsportfölj och pågående projekt vilka utöver Storstockholm är belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

I Sveafastigheter, som kommer att fortsätta verka som ett helägt dotterbolag till SBB, finns idag:
* Utvecklingsportfölj med 40 projekt i primärt Stockholm med 5 000 lägenheter
* Förvaltningsbestånd om 1 128 lägenheter i Stockholm och Öresund med ett årligt driftnetto om 87 miljoner kronor
* Pågående genomförandeprojekt om 1 000 lägenheter med ett årligt driftnetto om 104 miljoner kronor.

Transaktionen finansieras till hälften genom nyemission av 44,53 miljoner B-aktier i SBB till teckningskursen 31,10 kronor per aktie, motsvarande ett värde på 1,38 miljarder kronor.
Teckningskursen motsvarar en premie på 10,4 procent jämfört med B-aktiens stängningskurs på
28,16 kronor på Nasdaq Stockholm den 5 november.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]