Publicerat 23 februari, 2021

SBB fördubblar hyresintäkterna och flerdubblar förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet (uppdatering)

(Uppdatering: fler detaljer i hela nyheten)

Fastighetsbolaget SBB redovisar en fördubbling av hyresintäkterna och en flerdubbling av förvaltningsresultatet i fjärde kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Hyresintäkterna steg till 1 253 miljoner kronor (596), en ökning med 110,2 procent mot föregående år.

Driftnettot ökade till 810 miljoner kronor (362), en ökning med 123,8 procent mot föregående år.

Förvaltningsresultatet klättrade till 873 miljoner kronor (137), en ökning med 537 procent mot föregående år.

I förvaltningsresultatet ingår kostnader för förtidslösen av lån och andra engångsrelaterade kostnader om -251 miljoner kronor (-280).

Resultatet före skatt var 4 199 miljoner kronor (1 611). Här ingår värdeförändringar på fastigheter med 3 294 miljoner kronor (1 317), upplösning goodwill vid försäljning av fastigheter med -29 miljoner kronor (0) och värdeförändringar på finansiella instrument med 61 miljoner kronor (157).

Resultatet efter skatt blev 3 350 miljoner kronor (1 287), en ökning med 160,3 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 2,29 kronor (1,51), vilket innebär en ökning med 51,7 procent mot föregående år.

Det långsiktigta substansvärde, EPRA NRV, steg till 28,21 kronor per aktie (20,04) vid årsskiftet, en ökning med 40,8 procent.

Styrelsen föreslår en utdelning på 1,00 krona (0,60) per A- och B-aktie, en höjning med 66,7 procent samt en utdelning på 2,00 kronor (2,00) per D-aktie att delas ut kvartalsvis.

- SBB:s tillgångar tillhör de mest eftertraktade i en lågräntemiljö där investerare letar efter stabil och trygg avkastning. Trygga och stabila hyresintäkter från vår motståndskraftiga portfölj med lågrisktillgångar i form av svenska hyresrätter och nordisk socialinfrastruktur i form av bland annat äldreboende, skolor, förskolor och LSS-fastigheter är en fantastisk bas. Det som levererar värdeskapandet är vårt team och vår plattform med fullskalig infrastruktur för tillväxt och exekvering av våra tre value-add-strategier: fastighetsutveckling, renoveringar/investeringar och transaktioner, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Vidare framhåller han att förvaltningsresultatet ökade med 284 procent för 2020 jämfört med 2019.

- Vår bedömning är att vi har uppfyllt nyckeltalen för BBB+ rating och vi fortsätter att sänka den genomsnittliga räntan som vid utgången av perioden var 1,31 procent (1,76). Vi är också måna om att resultatet kommer våra aktieägare till gagn i form av årligt ökande utdelningar. I år föreslår styrelsen en utdelning om 1 krona per stam A- och B-aktie, fortsätter Ilija Batljan.

SBB, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Hyresintäkter1 253596110,2%
Driftöverskott810362123,8%
Förvaltningsresultat873137537,2%
Resultat före skatt4 1991 611160,6%
Nettoresultat3 3501 287160,3%
Resultat per aktie, kronor2,291,5151,7%
Substansvärde, EPRA NRV, per aktie, kronor28,2120,0440,8%
Utdelning per aktie, kronor1,000,6066,7%

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]