Publicerat 9 december, 2020

SBB drar tillbaka sitt uppköpserbjudande på Entra

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, drar tillbaka sitt uppköpserbjudande avseende det norska fastighetsbolaget Entra med anledning av due diligence-processen. Det framgår av ett presmeddelande.

SBB offentliggjorde det frivilliga uppköpserbjudandet att förvärva samtliga utestående aktier i Entra den 27 november 2020.

Entra presenterade tidigare idag en uppvärdering av fastighetsportföljen med 8,1 procent till 56,5 miljarder norska kronor, jämfört med 51,8 miljarder norska kronor som presenterades i kvartalsrapporten för det tredje kvartalet.

Motivet för värdeökningen tillskrivs främst lägre avkastning på transaktionsmarknaden. SBB vill påpeka att det endast har funnits ett begränsat antal relevanta transaktioner och att dessa transaktioner inkluderar justeringar av verkligt värde för bland annat uppskjuten skatt och finansiella derivat.

"Den uppdaterade värderingen är inte genomförd i linje med tidigare praxis och, enligt SBB, inte i linje med den norska marknadsutvecklingen i allmänhet. Den nya tillhandahållna informationen skapar osäkerhet avseende den historiska rapporteringen från Entra. Denna historiska rapportering utgör grunden för SBB:s bud och SBB känner inte längre tillräcklig säkerhet i tillförlitligheten på Entras historiska rapportering", skriver bolaget.

SBB vill framhäva att bolaget inte har fått tillgång till någon detaljerad information i samband med due diligence-granskningen eftersom Entra har begränsat åtkomsten till information med hänvisning till att SBB är en konkurrent på den norska marknaden.

SBB anser sig därmed inte fått en rättvis behandling och har inte haft möjlighet att uppfylla villkoret avseende due diligence-granskningen i samband med erbjudandet.

"Mot bakgrund av ovan måste SBB tyvärr meddela att villkoret i erbjudandet avseende due diligence-granskningen inte kommer att kunna uppfyllas och inte heller kommer att frånfallas och att erbjudandet därmed kommer att dras tillbaka", skriver bolaget.

SBB kommer att hålla en telefonkonferens idag den 9 december klockan 12:30.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]