[ Annons ]

Ilija Batljan, vd Samhällsbyggnadsbolaget. Foto: SBB.
Publicerat 10 augusti, 2021

SBB delagägare i Size Works

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) har gått in som aktieägare i Sizes Works med en ägarandel om 14 procent. Samtidigt ämnar man bygga 1 000 hyresrätter per år i Sverige.

Det gemensamma målet för SBB och den industriella flerbostadshustillverkaren Sizes Works är att volymen från och med 2023 ska uppgå till 1 000 lägenheter per år, 348 lägenheter har redan beställts.

Husen byggs i en industrialiserad process i fabrik med en stomme av massivträ vilket ger en betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med traditionella byggmetoder och husen kommer att ha en energianvändning som är cirka hälften av kravet i BBR vilket kommer att bidra till SBB:s hållbarhetsmål att vara klimatneutrala år 2030.

[ Annons ]

– Detta är en unik satsning där SBB tar ett stort samhällsansvar för både bostadsproduktionen, arbetsmarknaden och klimatet. Våra byggrätter finns i attraktiva områden i hela Sverige och det är nu tid att på allvar och i stor volym förädla marken, säger Ilija Batljan, grundare och VD, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]