Publicerat 20 maj, 2021

SBB blir största ägare i norska Solon Eiendom

Ilija Batljans fastighetsbolag SBB blir största ägare i norska Solon Eiendom med 15 procent av kapitalet, enligt ett pressmeddelande.

Ägarposten erhålls genom att SBB säljer sin fastighetsportfölj i Kristiansand till Solon som i gengäld betalar med 7,42 miljoner nyemitterade aktier till priset av 43 norska kronor per aktie.

SBB har som avsikt att öka ägandet i Solon till 20 procent i närtid och tänker lämna ett erbjudande om förvärv av ytterligare 5 miljoner aktier för 40 norska kronor styck. De fyra storägarna i Solon som tillsammans kontrollerar 75 procent av bolaget har åtagit sig att sälja sin pro rata-andel till SBB.

Utöver att SBB tågar in i Solon, ska de två bolagen också tillsammans inrätta ett joint venture som ska äga en av SBB:s befintliga fastighetsportföljer i Stockholm.

SBB har tidigare försökt köpa upp norska fastighetsbolaget Entra utan framgång.

https://newsweb.oslobors.no/message/533646

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]