Publicerat 24 november, 2020

SBB avser lägga bud på norska Entra

Fastighetsbolaget SBB, Samhällsbyggnadsbolaget, meddelar att de avser att lägga ett bud på norska Entra. Aktierna i SBB och Entra handelsstoppades strax efter halv tolv i dag inför beskedet.

SBB avser att erbjuda 165 norska kronor per aktie i Entra, bestående av en kombination av 115,5 norska kronor i kontanter och 49,5 norska kronor i nyemitterade stamaktier av serie B i SBB.

165 kronor motsvarar en premie om 26,3 procent jämfört med Entras volymvägda genomsnittskurs under tremånadersperioden fram till och med den 23 november och en premie om 14,8 procent jämfört med stängningskursen för Entras aktie igår den 23 november.

Villkoren för erbjudandet innebär ett totalt värde för Entra om 30 052 miljoner norska kronor. Sammantaget kan upp till totalt 21,0 miljarder norska kronor utbetalas som kontantvederlag och stamaktier av serie B i SBB kan emitteras som aktievederlag till ett antal motsvarande 9,0 miljarder norska kronor.

"Vi vill gärna att Entra blir en del av SBB och ansluter sig till vår ambition att skapa det ledande bolaget inom social infrastruktur i Europa, ett bolag med en unik, attraktiv och stabil fastighetsportfölj med långa hyresavtal, höga uthyrningsgrader samt en diversifierad och högkvalitativ bas av hyresgäster i Norden. Vi ser möjligheter att frigöra väsentliga synergier, särskilt genom refinansieringsfördelar, vilket skulle accelerera besparingar med hänsyn till operationella och finansiella kostnader, vilket kommer gynna alla aktieägare och andra intressenter", säger vd Ilija Batljan i en kommentar.

SBB har identifierat totalt cirka 260 miljoner kronor i årliga förväntade synergier före skatt, vilket reflekterar en unik möjlighet att skapa värde för båda bolagens aktieägare. Proforma får det nya bolaget ett värde på 131 miljarder kronor per 30 september.

Vidare uppger SBB att de tidigare har visat intresse för Entra.

"SBB respekterar de framsteg som har gjorts av styrelsen och ledningen i Entra och det är därför SBB:s önskan och avsikt att samarbeta med Entra för att finna en gemensam väg framåt för transaktionen. För att möjliggöra detta har SBB nyligen informerat Entras styrelse om villkoren i erbjudandet. Dessa villkor är väsentligt bättre än tidigare erbjudande som delats med Entras styrelse på konfidentiell basis. Under tiden som SBB inväntar en rekommendation från Entras styrelse har SBB valt att offentliggöra sin avsikt att lämna ett erbjudande med målet att ge Entras aktieägare en möjlighet att acceptera erbjudandet före årsskiftet", skriver SBB.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]