[ Annons ]

Den nya strategin blev dyrare än väntat. Nu får Carl-Viggo Östlund, vd i SBAB sedan 2012 lämna sin post. ”Det krävs ett annat ledarskap”, skriver bankens styrelseordförande i ett pressmeddelande.
Publicerat 14 januari, 2014

SBAB:s vd får gå

Den nya strategin blev dyrare än väntat. Nu får Carl-Viggo Östlund, vd i SBAB sedan 2012 lämna sin post. ”Det krävs ett annat ledarskap”, skriver bankens styrelseordförande i ett pressmeddelande.

Carl-Viggo Östlund, som varit VD i SBAB sedan 2012, lämnar idag SBAB och ersätts av Per Anders Fasth som tillförordnad VD.

[ Annons ]

Banken skriver i ett pressmeddelande att det idag finns olika uppfattningar mellan styrelsen och VD om hur SBAB:s strategi ska verkställas, bland annat avseende bankens kostnadsutveckling, och att styrelsen därför beslutat att entlediga Carl-Viggo Östlund från sin tjänst som VD i SBAB.

– Carl-Viggo Östlund har med framgång utvecklat SBABs affärs- och kundorientering, vilket är något som banken tar med sig in i framtiden. Kostnaderna för att verkställa strategin har dock ökat mer än väntat, samtidigt som konkurrenssituationen på bolånemarknaden har bidragit till ytterligare marginalpress. Dessutom har kapital- och likviditetskraven för banker höjts.  Situationen kräver att strategin genomförs med ett ökat fokus på kostnadseffektivitet och balansräkningsfrågor. Givet detta har styrelsen gjort bedömningen att det krävs ett annat ledarskap.  Processen att hitta en efterträdare inleds omgående, säger Bo Magnusson, styrelseordförande.

Per Anders Fasth har sedan 2011 varit styrelseledamot i SBAB och fram till nu varit partner i managementkonsultfirman Quartz+ Co med huvudansvar för bank och försäkring. Dessa uppdrag lämnar han i samband med att han utsetts till tillförordnad VD.

Carl-Viggo Östlund får lön och pension under sin sex månader långa uppsägningstid, samt ett avgångsvederlag motsvarande 18 månadslöner med avräkning mot ny lön.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]