Publicerat 20 augusti, 2020

SBAB tror att räntorna förblir låga i många år framöver

Statliga bolånejätten SBAB spår att både tremånadersräntan och de längre räntorna förblir mycket låga under lång tid framöver.

"Ingenting talar i dagsläget för att vare sig de korta eller långa boräntorna kommer att stiga kraftigt i närtid. Vår prognos är att reporäntan – som i hög utsträckning styr 3-månadersräntan – inte höjs förrän i början av 2024 till följd av en utdragen konjunkturåterhämtning och låg inflation under och efter Coronapandemin. Ett antal strukturella faktorer bidrar också till mycket låga realräntor under lång tid framöver, vilket även talar för fortsatt låga långa boräntor. Det är alltså inte bara en vanlig sommarstiltje vi pratar om," säger chefsekonom Robert Boije.

Jämför man SBAB:s prognos med de räntor som hushållen själva förväntar sig på sikt visar det sig att de senare ligger långt över SBAB:s prognos och även vad penningmarknadens aktörer förväntar sig.

Det är enligt bolaget fler än hälften av låntagarna som väljer så kallad rörlig boränta, 3-månadersränta.

"Detta trots att det under lång tid nu varit historiskt låga premier för att binda räntan på lite längre tider. Räntebindningspremierna har tidvis till och med varit negativa," skriver bolaget.

Love Josefsson
love@finwire.se, 0708-97 44 06
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]