Publicerat 25 maj, 2021

SBAB spår att Riksbanken börjar höja reporäntan redan 2023

Statliga bolånejätten SBAB bedömer att perioden med ultralåga boräntor snart är slut. De spår också att Riksbanken höjer reporäntan redan under våren 2023. Det framgår av SBAB:s senaste Boräntenytt.

"Perioden med ultralåga bundna boräntor är snart slut. Uppgången i de globala långräntorna drar med sig de längre bundna boräntorna upp i Sverige. Vår bedömning är nu att den femåriga boräntan successivt stiger med drygt en procentenhet fram till januari 2024", säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

SBAB gör bedömningen att Riksbanken kommer börja höja reporäntan tidigare än väntat mot bakgrund av stigande inflation och uppgång i långa marknadsräntor.

"Vår bedömning är att Riksbanken kan komma att höja reporäntan nästan ett år tidigare än vad de själva indikerat. En osäkerhet i den bedömningen är dock i vilken utsträckning Riksbanken, i likhet med vad amerikanska Fed har annonserat, kommer tillåta inflationen att överskrida målet för att väga upp den långa perioden med underskridande. Värt att notera är dock att terminsräntorna på den svenska räntemarknaden indikerar en ännu tidigare höjning av reporäntan än i vår prognos", säger Robert Boije.

SBAB efterlyser också att Riksbanken sätter ned foten kring vad den bedömer är en normal reporänta.

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]