[ Annons ]

Allt fler bolåntagare väljer kortaste räntebindningstiden. I juli steg andelen till 78 procent enligt SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.
Publicerat 5 augusti, 2014

SBAB:” Räntenivåerna på de bundna bolånen är rekordlåg”

Allt fler bolåntagare väljer kortaste räntebindningstiden. I juli steg andelen till 78 procent enligt SBAB:s månadsstatistik över nyutlåningen till privatpersoner.

Senast det var lika stark efterfrågan på kort räntebindningstid var våren 2010. Trenden är kort bindningstid. Under juli i år valde 78 procent av bolåntagarna tremånadersränta för sitt nytecknade bolån, vilket är drygt en procentenhet fler än under juni.

[ Annons ]

De som väljer kortare bundna räntorna med 1– 4 års räntebindningstid blir fortsatt färre, 20 procent av bolåntagarna, vilket är en nedgång med två procentenheter från förra månaden. Lånen med riktigt långa bindningstider, 5–10 år, valdes av knappt 2 procent.

Effekten av Riksbankens sänkning av styrräntan i början av juli och den allmänna räntenedgången i både Sverige och omvärlden så sjönk boräntorna under juli.
Listräntan för tremånaders bindningstid sjönk från 2,67 till 2,42 procent, vilket är den lägsta nivån på fyra år. Även andra boräntor sjönk. För räntebindningstider på två år och uppåt är räntorna i dagsläget på eller nära historiska bottennivåer. Tvåårsräntan ligger på 2,50 procent och femårsräntan på 3,13 procent.

– Räntenivåerna på de bundna bolånen är rekordlåg och skillnaden mot den rörliga räntan är förhållandevis liten. Trots detta väljer bolåntagarna i allt högre utsträckning rörliga bolåneräntor. Detta tyder på en ganska stark övertygelse om att den låga räntan kommer att bestå under ett bra tag framöver, säger Tor Borg, chefsekonom SBAB.

Den genomsnittliga räntebindningstiden fortsätter att minska. Under juli var den strax under 8 månader vilket innebär att det tar i genomsnitt 8 månader innan en ränteförändring slår igenom i ökade räntekostnader för bolånen, något som i snitt har tagit 14 månader om man ser över hela 2000-talet.
– Bolåntagarna fortsätter att öka på ränterisken trots att de låga långräntorna borde locka. Jag är lite förvånad över att inte fler bolåntagare tar chansen och väljer längre bindningstider på åtminstone en del av sina bolån. Möjligen får vi se lite mer efterfrågan på bundna boräntor under hösten, säger Tor Borg.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]