Publicerat 27 oktober, 2021

SBAB ökade rörelseresultatet under tredje kvartalet – Booli har stärkt sin position

Statliga bolånejätten SBAB redovisar ökande intäkter under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet ökade under perioden.

De totala intäkterna uppgick till 1 008 miljoner kronor (942).

Räntenettot uppgick till 1 025 miljoner kronor (945).

Provisionsnettot blev 2 miljoner kronor (-3).

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 657 miljoner kronor (632).

Kreditförlusterna uppgick till 5 miljoner kronor (4).

Rörelseresultatet blev 662 miljoner kronor (636).

"Marknadsklimatet för bostadsfinansiering och bostadstjänster var under tredje kvartalet sammantaget fortsatt gott. Dock präglades bolånemarknaden av en allt hårdare konkurrens vilket dämpade vår marknadsandelsutveckling trots relativt god volymtillväxt. Inom fastighetsutlåning för flerbostadshus fortsatte vi att ta marknadsandelar", kommenterar vd Klas Danielsson.

SBAB-chefen kommenterar även Booli.

"Boolis marknadsposition har stärkts under niomånadersperioden eftersom Booli tar en större andel av trafiken på marknaden för bostadssök, på grund av att Boolis samlade utbud av bostäder till salu är nästan dubbelt så stort som Hemnets."

SBAB, MkrQ3-2021Q3-2020Förändring
Intäkter1 0089427,0%
Räntenetto1 0259458,5%
Provisionsnetto2-3
Rörelseresultat före kreditförluster6576324,0%
Kreditförluster5425,0%
Rörelseresultat6626364,1%

Filip Lindkvist
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]