Publicerat 23 oktober, 2020

SBAB minskar rörelsevinsten

Statliga SBAB redovisar ett lägre rörelseresultat för årets första nio månader jämfört med samma period 2019. Det så viktiga räntenettot är däremot bättre jämfört med samma jämförelseperiod.

Räntenettot uppgick till 2 737 miljoner kronor (2 596).

Kreditförlusterna uppgick till 34 miljoner kronor (16).

"De konstaterade kreditförlusterna är fortsatt mycket låga. Vi ser ännu så länge inte heller någon ökning i sena betalningar från våra kunder trots den stigande arbetslösheten. Ett tydligt kvitto på den låga risken i vår utlåning", säger vd Klas Danielsson.

Rörelseresultatet blev 1 742 miljoner kronor (1 768).

Den totala utlåningen uppgick till 412,3 miljoner kronor (378,2), och inlåningen till 133,9 miljoner kronor (130,0).

SBAB, Mkr9M-20209M-2019Förändring
Räntenetto2 7372 5965,4%
Kreditförluster-34-16
Rörelseresultat1 7421 768-1,5%

Reno Santic
Nyhetsbyrån Finwire
https://twitter.com/finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]