Publicerat 17 februari, 2021

SBAB estimerar BNP-tillväxt på 2,8 procent i år – arbetslösheten stiger till 8,8 procent

SBAB bedömer att Sverige får en tillväxt om 2,8 procent i BNP under 2021, samtidigt som arbetslösheten stiger till 8,8 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det prognostiseras även att bostadspriserna kan stiga med 5-6 procent, men det är en "mycket osäker" prognos. Det finns ett ökat intresse för bostäder under pandemin som kan öka priserna, men det kan även klinga av när världen återgår till mer normala förhållanden.

Stigande inflation skulle kunna leda till en snabbare ränteuppgång, men inflationen väntas bli fortsatt låg. Det är en faktor att ta i beaktande, menar chefsekonomen Robert Boije.

Tim Hansson
tim.hansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]