Publicerat 17 juni, 2024

SBAB: Dags att dra ner på byggprognoserna

SCB räknar inte med att Sveriges befolkning ökar lika mycket. Då bör man även dra ner på ambitionerna att bygga 67 000 bostäder per år menar Robert Boije, chefekonom på SBAB. Boverket aviserar att de kommer med nya reviderade beräkningar.

Minskat barnafödande och en måttlig invandring de närmaste åren leder till att Sveriges befolkning ökar med cirka fyra procent fram till 2024. Den bedömningen gör SCB i en så kallad befolkningsframskrivning.

Mot den bakgrunden borde även prognoserna för bostadsbehoven revideras ner, anser SBAB. Boverket har en prognos där 67 000 bostäder per år ska täcka behovet. SBAB anser att ett byggande runt 30 000 bostäder är mer ändamålsenligt – och att den nivån även skulle täcka bostadsbristen som nu råder.

[ Annons ]

Frågan är till och med om det inte råder ett överskott på nyproducerade bostäder redan idag. Många bostadsutvecklare och uthyrare rapporterar om tröghet på marknaden och att lägenheter är svårsålda utan rabatter. Trots räntesänkningen konstaterar SBAB att antalet sålda och bokade nya bostäder har gått upp marginellt under våren jämfört med samma period förra året.

– Det är verkligen svårt att mäta och bedöma den aggregerade bostadsbristen. Ser man över lag så finns det nog ”tak över huvudet” för alla i landet, men uppenbart finns vissa kommuner där det fortfarande behövs nya bostäder, säger Robert Boije.

Hans slutsats är att politiken och branschen ska fokusera på att öka bostadsbyggandet där det är som tydligast obalans mellan utbud och efterfrågan.

– Som i områden där vi gör den gröna omställningen. Men även i Skellefteå har det byggts nytt som folk inte har råd att köpa, och där har politiken utmaningar att lösa, säger Robert Boije.

Om SCB gör ändringar så kommer det som ett brev på posten att även vi ändrar våra beräkningar av byggbehovet.

Även på Boverket har man tagit del av SCB:s nya befolkningsprognoser och det är bara en tidsfråga innan man reviderar ner siffrorna för bostadsbehovet framåt.

– Om SCB gör ändringar så kommer det som ett brev på posten att även vi ändrar våra beräkningar av byggbehovet. Närmast för oss är att göra regionala beräkningar av behovet som bygger på SCB:s regionala befolkningsframskrivningar. De kommer i höst med ett perspektiv fram till 2033, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsexpert på Boverket.

Han tror att de 67 000 som nu Boverket anger som årligt behov är för högt och det är inte en siffra som man ”kommer att trumma ut” i avvaktan på att de nya regionala beräkningarna är klara. Men om 30 000 nya bostäder per år som SBAB anger är rimligt kan han inte bedöma eftersom han inte sett underlag hur SBAB kommit fram till siffran.

Bengt J Eriksson påpekar att minskningen av den förväntade befolkningsökningen fram till 2030 till två tredjedelar beror på minskade födelsetal och att små barn inte behöver egna bostäder i närtid.

– Vi kan därför inte förvänta oss en fullt så kraftig nedskrivning av behovet av bostäder till 2030 som befolkningsprognosen kan indikera, säger Bengt J Eriksson.

Bygga bostäder där de behövs mest är menar han något som branschen gör i hög omfattning.

– När vi analyserade bostadsbyggandet från 2022 fann vi att nästan 99 procent av det färdigställda var i regioner med ett positivt byggbehov. Risken för att ett stort prognostiserat byggbehov leder till att det kommer byggas bostäder på platser där de inte behövs och inte heller kommer efterfrågas, ska således inte överskattas, säger Bengt J Eriksson.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]