[ Annons ]

Varje år utses de fastighetsföretag i göteborgsområdet som arbetat bästa med service. Det är hyresgästerna som får säga sitt i enkätundersökningar. Saxborn Fastigheter var det företag som kammade hem flest vinster i flera olika kategorier.
Publicerat 27 januari, 2012

Saxborn Fastigheter kammade hem flera priser

Varje år utses de fastighetsföretag i göteborgsområdet som arbetat bästa med service. Det är hyresgästerna som får säga sitt i enkätundersökningar. Saxborn Fastigheter var det företag som kammade hem flest vinster i flera olika kategorier.

Den 26 januari tillkännagavs att Saxborn Fastigheter vunnit pris för både största lyftet inom service och högsta serviceindex i sin storlek. Prisutdelningen skedde under festliga former på hotell Opalen i Göteborg.

[ Annons ]

– Att använda oss av den här enkätundersökningen är ett sätt för oss att utvecklas. Det är extra roligt att vi fått så höga betyg i serviceindex för just de frågorna handlar ju om sådant som bemötande, tillgänglighet, trygghet, säkerhet och städning. Och det kan man påverka själv, säger Linda Alexandersson.

Enkäten är en del av projektet Kvalitetshyra som är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och används som argument i de årliga förhandlingarna. Kvalitetsarbetet kan göras i tre steg där det första innebär en partsgemensam kvalitetsbesiktning. De företag som deltar väljer själva vilken nivå de vill arbeta på. Det andra steget innebär bland annat att ta fram en handlingsplan. Men för att vinna priset krävs även att man arbetar aktivt med det tredje steget, att också involvera hyresgästerna i förbättringsarbetet.

På Saxborn Fastigheter har man låtit hyresgästerna ta del av enkäten sedan 2002. Svaren analyseras och följs upp noga. Det blir en snabb återkoppling till hyresgästerna om enkätresultaten och vilka åtgärder man kommer att vidta på basis av vad kunderna förslagit. Senare blir det också information om vilka åtgärder man vidtagit.

– Vi visar att vi lyssnar, och att vi gör. Det gör det värt för hyresgästerna att svara på enkäten. Vi tar deras svar på allvar. Sedan handlar det om att ge information, information och åter information, säger Lnda Alexandersson.

Saxborn Fastigheter jobbar också aktivt med sina underleverantörer. De är inte fler än sju personer företaget och därför blir entreprenörerna väldigt viktiga som företagets ansikte utåt. En gång om året samlar de underentreprenörerna till en kick-off där de jobbar med bland annat teambildning och företagets värderingar. Vid varje besök hos hyresgästerna lämnar entreprenörerna ett besökskort med några enkla frågor om besöket. Svaren sammanställs en gång om året och presenteras på kick-offen.

Saxborn Fastigheter har alltid arbetat kundfokuserat menar Linda Alexandersson. Man har alltid velat ha hyresgästernas värderingar som grund för sina beslut.

– Vi vill hålla en hög kvalitet och då är det bara kundfokus som gäller.

Företagets insats är stor, säger hon. Men långsiktigt lönar det sig.

– Jag övertygad om att det här arbetssättet ger ekonomisk utdelning. När vi gör hyreshöjningar kan vi verkligen motivera dem.

Förutom Saxborn Fastigheter vann också Almgren Fastigheter, Källfelt Byggnads AB, Jan Sjöblom, Kvarnhällen Fastigheter AB, och Ernst Rosén AB.

Vinnare högsta Serviceindex 2011

 • Jan Sjöblom (0 – 99 lgh)
 • Kvarnhällen Fastigheter AB (100 – 199 lgh)
 • Saxborn Fastigheter (200 – 499 lgh)
 • Ernst Rosén AB (500 + lgh)

Vinnare största lyft Serviceindex 2011

 • Almgren Fastigheter (100 – 199 lgh)
 • Saxborn Fastigheter (200 – 499 lgh)
 • Källfelt Byggnads AB (500 + lgh)

Fastighetsföretag med över 90 i serviceindex

 • Stensjö Fastigheter
 • Kent Nilsson Byggnadsingenjör SBR
 • Hans Pernvik
 • John & Olof Johnsson
 • Söderstaden
 • Kvarnhällen Fastigheter AB
 • Jan Sjöblom
 • Saxborn Fastigheter

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]