[ Annons ]

Stockholms Stadshus inklusive St Erik Markutveckling har tecknat ett flerårigt ramavtal för värderingstjänster med Savills.
Publicerat 13 oktober, 2011

Savills tecknar ramavtal med Stockholms Stadshus

Stockholms Stadshus inklusive St Erik Markutveckling har tecknat ett flerårigt ramavtal för värderingstjänster med Savills.

Uppdragen som denna upphandling kan komma att avropas för kan avse marknadsvärdering av mark eller fastighet, skattekonsekvenser av olika åtgärder eller liknande kompetensområden.

[ Annons ]

– Vi är mycket stolta och glada över att få förtroendet att arbeta med Stockholms Stadshus AB och vara deras förstahandsval i värderingsfrågor, kommenterar Karin Zakariasson, värderingschef på Savills.

Savills i Sverige erbjuder förutom värdering även transaktionsrådgivning, fastighetsförvaltning, uthyrning och analystjänster.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]