[ Annons ]

Foto: Victor Svedberg
Publicerat 2 februari, 2018

”Såväl bostadsbidrag som bostadstillägg kan ses över”

I onsdags presenterade Fastighetsägarna en rapport om hur man kan bedriva en bättre social bostadspolitik. Hur ställer sig då politiken till dessa förslag? Vi håller med om att bostadsbidrag och bostadstillägg kan ses över. Samtidigt kan inte lösningen i sig vara bidrag, utan att ge människor motivation och verktyg att jobba och ha råd att efterfråga eget boende. Det säger Johan Löfstrand, bostadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.

 

[ Annons ]

Fastighetsägarnas rapport lyfter viktiga och angelägna frågor. Den blir därför ett viktigt tillskott till den bostadspolitiska debatten under valåret 2018.

Många av de stora och viktiga utmaningarna som vi står inför måste hanteras genom ett blocköverskridande arbete som tar ett helhetsgrepp om bostadspolitiken. Inte minst ser vi ökade tendenser till att ekonomiskt svaga samhällsgrupper har svårare att kunna efterfråga de bostäder som byggs.

Detta visar dels att det finns utmaningar att ta sig an på svensk bostadsmarknad, och dels att samhället måste ta ett större ansvar än i dag. Ser man till den analys och de konkreta förslag som rapportförfattarna presenterar så finns mycket där som är värda att överväga och se närmare på. Inte minst finns flera förslag som är enkla att göra i närtid och som kan ge mätbar effekt.

Socialdemokraterna håller med om att såväl bostadsbidrag som bostadstillägg kan ses över. Samtidigt kan inte lösningen i sig vara bidrag, utan att ge människor motivation och verktyg att jobba och ha råd att efterfråga eget boende.

Kommunerna måste få bättre instrument för att ge stöd åt sina mest utsatta invånare. Sociala kontrakt, av det slag som Fastighetsägarna pratar om, kan vara ett steg i rätt riktning. Subventioner till hyresvärdar som hyr ut till ekonomiskt svaga hushåll är en intressant tanke, men huvudlinjen måste vara att hjälpa människor till egen försörjning.

Vräkningsförebyggande åtgärder är också viktiga. Barnfamiljer ska inte vräkas från sina hem. Sänkta tillträdeskrav kan också vara en bra idé. Redan nu finns privata värdar, och framförallt allmännyttiga kommunala bostadsbolag, som går före med sådana initiativ.

Socialdemokraterna delar helt uppfattningen att hyresvärdar bör ta hänsyn till bostadssökandes totala inkomst, inklusive exempelvis olika bidrag, vid bedömning av inkomstkrav. När det gäller exempelvis förbättrade möjligheter till bolånefinansiering för människor med låga inkomster tror vi att det behövs en bred palett med åtgärder för att dessa grupper ska kunna ta sig in i hyrt eller ägt boende.

En stor del av anledningen till att bostadsmarknaden blir mer och mer ojämlik är att samhällsklyftorna i stort har ökat under de senaste åren, inte minst under åtta år av borgerlig regering vars politik ökade inkomstskillnaderna. Det är viktigt att påpeka. Långt ifrån alla av de samhällsproblem som tas upp som kan lösas med rent bostadspolitiska verktyg. Socialdemokraterna håller fast vid att bostadspolitiken i huvudsak ska vara generell och det perspektivet tycks även Fastighetsägarna ha. Sammanfattningsvis är rapporten mycket bra som underlag för en konstruktiv diskussion om bostadspolitik.

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/bristen-pa-bostader-ar-grundproblemet/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/en-social-bostadspolitik-maste-fa-kosta/

http://fastighetstidningen.se.hemsida.eu/ingen-vill-tala-om-fattigbostader/

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]