Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister. Foto: Regeringen
Publicerat 24 augusti, 2017

Satsning ska motverka diskriminering på bostadsmarknaden

Kunskapen om diskriminering på bostads- och arbetsmarknaden ska öka. Därför ger nu regeringen Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Myndigheten för delaktighet (MFD) en extra tilldelning.

Totalt får de två myndigheterna 2,8 miljoner för de båda uppdragen

[ Annons ]

– Kunskap är en grundförutsättning i arbetet mot den oacceptabla diskriminering som fortfarande drabbar människor i vårt land. Myndigheter och det civila samhället har centrala funktioner i att både samla och sprida den kunskapen, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Uppdraget att ta sig an den diskriminering som kan förekomma på bostadsmarknaden kommer att ligga på Diskrimineringsombudsmannen.

Boverket har redan ett uppdrag som sträcker sig till 2018 öka kunskapen om romers situation och motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden.

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]