[ Annons ]

Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Norr. Foto: Johan Gunseus
Publicerat 28 september, 2023

Satsning på hållbart boende i Umeå

Riksbyggen planerar att bygga flera olika typer av hållbara boenden på Teg i Umeå  – bland annat seniorbostäder inom konceptet Bonum – för 55+.

På Teg i Umeå har Riksbyggen förvärvat närmare 60 000 kvm mark som planeras att utvecklas med moderna och hållbara bostäder. I samband med markförvärvet genomför Riksbyggen också en ekosystemtjänstanalys för att analysera synergieffekter, samt en hållbarhetsanalys. Enligt Umeå kommun kommer planarbetet påbörjas under 2024 med ambitionen att ha en färdig plan i slutet av 2025.

– Umeås tillväxt är och har varit stabil över tid vilket gör att det finns ett stort behov av fler bostäder i attraktiva lägen. Det här förvärvet visar att Riksbyggen långsiktigt tror på Umeås utveckling och trots en orolig omvärld kan vi över tid bidra med attraktiva och hållbara bostäder, kommenterar Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Norr.

[ Annons ]

Tanken är att det ska bli ett helt nytt område med blandad bebyggelse som kan locka många olika människor i olika skeden i livet. Här planeras flera olika typer av bostäder, bland annat Riksbyggens koncept Bonum, som vänder sig till hushåll där minst en person fyllt 55 år.

– På Teg i Umeå ser vi till exempel efterfrågan på bostäder för äldre vilket vi också planerar för i området. Att bygga för de äldre skapar flyttkedjor och frigör bostäder för yngre målgrupper vilket är bra både för kommuninvånarna och kommunens attraktivitet, säger Lars Lundgren.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]