[ Annons ]

Satsning på fossilfri vätgas kan minska svenska utsläpp med 30 procent enligt Fossilfritt Sveriges beräkningar. Lösningarna inkluderar även fastighetssektorn, om än i liten skala hittills. Foto: Shutterstock
Publicerat 10 mars, 2021

Satsar på långlagrad sol

Även om det än så länge sker i blygsam skala så kan även fastighetssektorn bli en del av en kommande nationell strategi för vätgas.

Regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige presenterade nyligen sin strategi för hur vätgas radikalt ska minska växthusgasutsläppen och stärka den svenska industrins konkurrenskraft. Utifrån denna har Per Bolund, (MP) f.d finansmarknads- och bostadsminister, utlovat en nationell strategi.

Här lyfts framförallt storskaliga lösningar för industri och transporter fram. Det mest omtalade projektet är Hybrit där SSAB, LKAB och Vattenfall utvecklar ny teknik för att producera koldioxidfritt järn och fossilfritt stål. Det talas även om hur energisektorn, i takt med ökad andel förnybar el, kan få nytta av vätgas för att balansera elnätet. Industrier som nyttjar vätgas kan lagra den förnybara elen under dagar och upp till flera månader. Men här finns också mer småskaliga lösningar inom fastighetssektorn.

[ Annons ]

– Energibolag och andra börjar förstå fastighetens roll i energisystemet. Man börjar också se det decentraliserade systemets styrka. Då menar jag inte att det är fel på att bygga ett starkt nät. Men vi har en effektproblematik. Och det kommer att bli än trängre om Hybrit ska genomföras, säger Martina Wettin, styrelseledamot i Vätgas Sverige. Hon är även delägare och affärsutvecklingschef på Nilsson Energy.

Ett batterilager kan hålla el för en fastighet i ett par dagar. Ett vätgaslager kan lagra energi i flera månader, som sedan omvandlas till el i bränsleceller. Överskottet av el från de ljusa årstiderna kan på så vis sparas till vintern.

Fastighetstidningen har tidigare berättat om bostadsbolaget Vätterhems planer på att bygga 44 lägenheter i två hus som är självförsörjande på el tack vare solel och vätgaslager. Ett projekt som dock av olika anledningar gått i stå.

Men i något mindre skala har kommunala Sjöbohem nästan kommit i mål med att göra en av sina byggnader självförsörjande på el och samtidigt producera vätgas till sin fordonsflotta.

– Alla solpaneler är på plats och vi håller på med installationsarbetena för vätgasen. Vi räknar med att ha det i drift i början av april, säger Kent Tillberg förvaltningschef på Sjöbohem.

Det innebär att man hinner före ett annat projekt där solenergi och vätgas kombineras. Det är Serneke som bygger en ny och hållbar förskola i Mariestad. Här ska överskottsel från solceller användas för att producera vätgas som lagras i en byggnad utanför skolbyggnaden. Under årets mörka period kan vätgasen omvandlas till el- och termisk energi som används för drift och uppvärmning.

Projektet är en del i Mariestads kommuns framtidssatsning Electric Village som relativt nyligen lanserade världens första solcellsdrivna vätgastankstation.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]