Råa väggar som inte har spacklats för att undvika kemiska produkter, solceller på taket och inga lister för att undvika onödigt material. Mats Samuelsson byggde efter eget huvud och byggnaden klarade guldcertifieringen. Foto: Ingela Vågsund
Publicerat 4 januari, 2016

Satsade och tog hem guldet

Råa väggar som inte har spacklats för att undvika kemiska produkter, solceller på taket och inga lister för att undvika onödigt material. Mats Samuelsson byggde efter eget huvud och byggnaden klarade guldcertifieringen.

Som att springa ett maratonlopp på rekordtid utan att ha kollat klockan en enda gång under loppet.

[ Annons ]

En hyfsad liknelse för hur det gick till när Mats & Arne Arkitektkontor byggde sitt nya kontor som nyligen certifierats enligt Miljöbyggnad och uppnådde det högsta betyget – guld.

Nu var det såklart ingen slump att man tog guldet.
Mats & Arne Arkitektkontor har lång erfarenhet av att bygga miljömedvetet. Att miljöcertifiera fanns visserligen med i ursprungsplanerna, men det hanns helt enkelt inte med när bygget väl drog igång.

– Så vi byggde efter eget huvud. När huset hunnit fylla två år anställde vi en miljövetare och i och med det genomförde vi miljöcertifieringen. Därför är huset klassat som en befintlig byggnad, säger en av företagets ägare Mats Samuelsson.

Målsättningen när byggnaden uppfördes 2011 var att bygga ett hus med låg energiförbrukning och använda närproducerade och hållbara material som kräver minimalt med transportsträckor, resurser och framtida underhåll. Framförallt har man lagt stor möda på att minimera
materialåtgången. Något som tydligt präglar det arkitektoniska uttrycket. Längs tak och golv sitter inga lister och runt fönstren finns inga foder.

–?Det ställde krav på att snickaren var betydligt mer noggrann exempelvis där väggen ansluter mot golvet. Det tar tid, men fördyringen i arbetskostnad tar man igen på minskade materialkostnader, säger Mats Samuelsson.

För att minimera användningen av kemiska produkter har man valt att inte spackla och måla de råa betong-väggarna.

– Det blir ett mycket lugnare och harmoniskt intryck om man väljer ett fåtal material.

Så tänker arkitekten. Men utöver det rent estetiska värdet finns också fördelen att undvika långa listor med olika material i certifieringsarbetet.

I och med att man i Stenungsund tar vara på spillvärmen från de petrokemiska industrierna på orten var fjärrvärmen ett självklart val – både billigt och klimatsmart.

– Våra solceller på taket ger ungefär 11?700 kilowatt/år, vår totala förbrukning ligger på runt 14?000 kilowatt/år, så vi behöver inte köpa så mycket el.

För att lyckas nå högt ställda miljömål menar Mats Samuelsson att det är viktigt att vara noggrann och låta saker få ta sin tid. Inte minst viktigt när det handlar om tunga betongkonstruktioner. Det finns åtskilliga exempel där man inte låtit det torka ut innan man lagt in golvmaterial, vilket allt som oftast resulterat i problem med fukt och lukter.

Bara att riva ut och göra om. Inte så bra om målet är att minimera materialåtgången.

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]