[ Annons ]

Att våga prata om åldersskillnaderna på jobbet är ett första steg till att integrera de olika generationerna med varandra på arbetsplatsen.
Publicerat 17 maj, 2016

Satsa på samarbete över generationsgränserna

Fastighetsbranschen står inför ett generationsskifte. Arbetsgivare som vill attrahera och behålla framtidens bästa kompetens bör satsa på att integrera sina medarbetare över åldersgränserna.

I dag kan kollegor födda under fem olika decennier arbeta tillsammans på ett och samma fastighetsföretag. Risken för missförstånd och konflikter ökar i organisationer där man inte låtsas om att det kan skilja 40 år mellan vissa anställda.

[ Annons ]

Anders Parment, doktor i ekonomi vid Stockholms universitet, forskar i hur olika generationer relaterar till arbetsmarknaden. Han menar att man bör prata om skillnaderna och arbeta strategiskt för att integrera de olika generationerna med varandra – dels för att kunna attrahera ny kompetens, dels för att behålla den seniora delen av staben som sitter på ovärderliga erfarenheter.

– Att inte göra något alls leder nästan alltid till att de äldre generationerna tillåts att dominera över de yngre. Det skapar inte direkt trivsel på arbetsplatsen, säger han och fortsätter:

– Det är tydligt att en del generationer går bättre ihop än andra. Exempelvis funkar 60-talister rätt bra ihop med yngre. De tycker att det är skönt att de dominanta 40-talisterna gått i pension. Och de har ofta barn i en ålder som gör att de förstår hur unga är och tänker.

Det finns all anledning att ha kvar generationsskillnaderna i bakhuvudet även efter en lyckad rekrytering. Yngre akademiker är mer benägna att byta jobb än sina äldre kollegor. En undersökning från Universum visar att mer än hälften av de unga funderar på att byta arbetsgivare inom ett år. Var tredje av dem har redan sökt ett annat jobb de senaste tolv månaderna. Detta är dock inte en trend som ökar bland de allra yngsta, menar Ulf Boman, analytiker och medgrundare till analysföretaget Kairos Future.

– Nej, ser man till de allra yngsta i arbetslivet så är trenden snarare på väg att plana ut. Idag är det framför allt personer födda mellan 1970 och 1980 som är mest illojala på det här viset.

3 tips från Anders Parment

Generationsanalys

Gör en analys som svarar på hur medarbetarna ser på föräldraledighet, arbetstid, flexibilitet och så vidare. Kartlägg i vilka situationer de äldres erfarenhet respektive de yngres nyfikenhet kommer till nytta.

Feedback

Äldre kopplar ofta feedback till något som gått fel, medan yngre vill veta hur de ligger till. Utöka det årliga medarbetarsamtalet till löpande återkoppling för att få de unga att trivas.

Dubbelriktat mentorskap

Inrätta mentorskap där yngre lär av äldre men också vice versa – var beredd på protester från äldre som inte gillar att yngre talar om för dem hur de kan göra.

Här är generationerna att ha koll på

De äldre generationerna dominerar än så länge fastighetsbranschen. Men ett skifte är på gång. Då är det smart att ha lite koll på vilka händelser som satt sin prägel på de nya kollegorna.

Generation 2020

Upp till 19 år. Värdestyrda och vill vara med och rädda världen. Kommer att välja jobb utifrån den ambitionen. Präglade av internet som en naturlig del av livet, finanskris, kriget mot terrorism, klimatkris.

Generation Y

20–31 år. Värdesätter en trygg anställning och flexibilitet i tid och rum. Präglade av 11 septemberattacken, TV-spelskonsoler, sociala medier, kriget i Irak, reality-tv, Google.

Generation X

32–51 år. Den grupp som är mest benägen att byta jobb. Präglade av slutet på kalla kriget, Berlinmurens fall, Live Aid, första persondatorn, tidiga mobiltelefoner, nyckelbarn.

Babyboom-generationen

52–71 år. Plikttrogna och statusdrivna. Präglade av kalla kriget, efterkrigstidens uppsving, månlandningen, ungdomskulturen, hippiekulturen.

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]