[ Annons ]

Andra dagen av Fastighetsdagarna var betydligt mer problemfokuserad. Det största molnet utgjordes av Företagsskattekommitténs förslag. Men det fanns även flera konkreta förslag på hur branschen ska ta sig an utmaningar och problem.
Publicerat 20 januari, 2015

"Satsa på bättre infrastruktur"

Andra dagen av Fastighetsdagarna var betydligt mer problemfokuserad. Det största molnet utgjordes av Företagsskattekommitténs förslag. Men det fanns även flera konkreta förslag på hur branschen ska ta sig an utmaningar och problem.

Den stora urbaniseringstrenden påskyndar bostadsbristen. Swedbanks vd Michael Wolf tog upp det tudelade samhället som ett allt mer allvarligt problem.

[ Annons ]

– Vi har fått ett tudelat samhälle. På det finns det bara ett svar: satsa mer på infrastruktur.

Infrastrukturen är även lösning på de stora integrationsfrågorna som Sverige måste lösa, menar Michael Wolf. Integrationen sker bäst i storstäder med tillväxt – men bostäderna räcker inte. Genom bättre utbyggd infrastruktur och därmed kortare pendlingstid kommer fler samhällen och städer närmare varandra.

Stadsutveckling och infrastruktur är två stora fokusområden för de tre stora fastighetsbolagen AMF, Atrium Ljungberg och Swedavia Real Estate.

Mats Hederos, vd på AMF, efterlyser lägen där det finns spårbunden kommunikation. Han tog upp att tillgång till bostäder är en allt viktigare del i stadsutveckling.
– Människor vill vara där andra människor är. Man måste tänka större och på helheten, inte bara renovera kontor och hyra ut.

När JM:s vd Johan Skoglund talar om visioner och framtidens urbaniserade människa, är mark nära spårbunden trafik en  förutsättning. Han ser ett tydligt trendbrott där allt fler väljer bort bilen.
– Det är första gången som vi har projekt där vi inte säljer slut på parkeringsplatser.

Det var en allmän uppfattning att det största hindret för att klara investeringar är Företagsskattekommitténs förslag. Carl-Magnus Uggla, från Hannes Snellman Attorneys Ltd i Sverige, menade att bolagen kommer att avstå från att bygga nytt, investera och att underhålla om det liggande förslaget går igenom. Eller som Lennart Sten, fd president GE Capital Real Estate Europe, uttryckte det:
– Ett riktigt farligt skitförslag.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]