Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 14 juni, 2017

Särskilda regler gäller för de yngsta sommarjobbarna

Snart drar sommarjobbssäsongen igång för i år. Som arbetsgivare kan det vara bra att påminna sig om vilka speciella regler som gäller om du vill anställa någon under 18 år.

Många företag i fastighetsbranschen väljer att ta in unga för sommarjobb. Det är bra ur flera aspekter. Dels för att unga får en vettig sysselsättning under några sommarveckor, dels är det ett sätt att marknadsföra såväl det egna företaget som hela branschen.

[ Annons ]

Men när man anställer sommarjobbare under 18 är det speciella regler som gäller för dig som arbetsgivare och som är bra att tänka på. Här presenterar vi några viktiga punkter:

 

Roger Solax Förhandlare och rådgivare 08-676 69 24 roger.solax @fastigo.se

Som arbetsgivare måste du ge en ordentlig introduktion. Informera om vilka arbetsuppgifterna är, vad sommarjobbaren inte får göra, hur verktyg, redskap och maskiner fungerar, vilka arbetsmiljöregler som gäller och vilka risker som finns och hur man kan skydda sig mot dem.

Arbetsgivaren måste utse en handledare som ska finnas tillgänglig för frågor och stöd till den som sommarjobbar.

Om det finns skyddsombud på företaget ska hen få veta var sommarjobbaren ska vara och vilka arbetsuppgifter som sommarjobbaren ska göra.

När du anställer sommarjobbare under 18 måste du som arbetsgivare göra en undersökning och riskbedömning som särskilt tar hänsyn till sommarjobbarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet och bedöma om han eller hon klarar uppgifterna. Det är viktigt att tänka på att unga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet.

Om arbetsdagen är längre än 4,5 timmar ska sommarjobbaren ha minst 30 minuters rast.

Alla regler finns i AFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö som finns att ladda ner på Arbetsmiljöverkets webbplats, av.se. Där finns också en vägledning med råd och tips för minderårigas arbetsmiljö.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]