Familjebostäder, som arbetar aktivt för att minska arbetslösheten i Bergsjön, har anställt sex hyresgäster som gårdsvärdar i området.
Publicerat 2 april, 2024

Särskild anställning ska minska arbetslösheten

Den så kallade AMI-anställningen, framtagen av Fastigo, ger fastighetsbolag verktyg för att hjälpa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Inom fastighetsbranschen pågår en rad olika aktiviteter för att minska långtidsarbetslösheten och att öka inkludering för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Ett exempel är det så kallade AMI-avtalet, ett särskilt kollektivavtal som tagits fram av Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.

[ Annons ]

Våren 2023 utökade Fastigo avtalet med möjligheten till en AMI-anställning, och tecknade då ett avtal med Fastighetsanställdas Förbund respektive Kommunal. Syftet med anställningen är att stärka arbetstagarens möjlighet till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Bakgrunden är att Fastigos medlemsföretag ville och behövde verktyg för att hjälpa de personer som stod långt ifrån arbetsmarknaden, säger Lisa Strandberg, rådgivare på Fastigo.

– AMI-anställningen riktar sig mot dem som av någon anledning står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver hjälp att komma in. Det kan röra sig om nyanlända, de som inte har språket eller dylikt. Anställning kan ske med eller utan stöd, till exempel lönebidrag, säger Lisa Strandberg.

Avtalet innebär att arbetstagaren får en särskild och tidsbegränsad anställning med arbetsmarknadspolitiska insatser. Anställningen pågår i max två år och övergår inte i en tillsvidareanställning. Innan anställning påbörjas upprättas individuell handlingsplan och en uppföljning ska ske årligen.

Hur stort är intresset, har många bolag hört av sig?

– Vi har sett ett ganska stort intresse, men eftersom anställningen kom in i avtalet för mindre än ett år sedan har vi inte riktigt haft möjlighet att följa upp eftersom de som får en AMI-anställning började under senare delen av 2023 eller nu under 2024. Jag har haft en hel del frågor från kommuner runt om i landet om AMI-anställning och vilka möjligheter som finns där, säger Lisa Strandberg.

Vilka samarbetar ni med i dagsläget?

– Vi har kontakt med cirka 10 bolag som var för sig har anställt mellan 2–15 personer inom AMI-anställning, och där flera säger att om det faller ut väl kommer det att utvidgas. Det är bolag som till exempel Göteborgs Bostads AB, Gårdstensbostäder och Stockholmshem.

Ett annat bolag som dragit nytta av upplägget är Familjebostäder, som nyligen anställde sex hyresgäster som gårdsvärdar i Bergsjön, norr om Göteborg. I Bergsjön finns många engagerade hyresgäster, samtidigt som Familjebostäder har ett stort fokus på att hålla området rent och snyggt.

Att förena dessa två komponenter är något som områdeschefen Siv Undén länge försökt driva igenom. AMI-avtalet öppnade upp dörrarna för bolaget att våga satsa.

– Anledningen till att jag genom åren drivit frågan är för att jag vet att det finns väldigt många i området som vill jobba, men också för att jag ser flera positiva effekter med konceptet. När vi anlitar städhjälp så är det stor ruljangs på personal, nu kommer samma personer att städa i trapphusen och våra lokaler varje dag, vilket bidrar till en ökad känsla av trygghet, säger Siv Undén.

Avtalet är högst välkommet, menar Johanna Froode, utvecklingsledare på Familjebostäder i Bergsjön.

– Genom det nya AMI- avtalet har vi möjlighet att anställa boenden i området i 24 månader och klä på Gårdsvärdarna arbetslivserfarenheter och utbildning med möjlighet att kunna ta SRY-certifiering, branschens kompetensbevis. De kommer även få kompletterande språkstöd, stärkande hälsoinsatser och vägledning vidare i karriären.

– Arbetet har präglats av ett väldigt gott samarbete och lett till många fina möten med hyresgäster. För att sänka tröskeln till att fler ska våga ta första steget ut i arbetslivet kommer det behövas fler liknande samarbeten kring lokala arbetsmarknadsinsatser i Bergsjön, säger Johanna Froode.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]