[ Annons ]

Illustration: Dennis Eriksson.
Publicerat 29 september, 2017

Sänkt hyra när bostad slogs ihop med lokal 

Ett otydligt avtal ledde till att hyresvärden fick betala tillbaka 58 680 kronor till hyresgäst.

En hyresgäst och hans sambo vill ha en större lägenhet. Hyresvärden erbjöd dem att ta över och slå ihop sin lägenhet med två intilliggande ytor i fastigheten, en bostad och en lokal. Hyresgästen gör en ombyggnad som bland annat innebär att en vägg tas bort, en dörröppning skapas och ett kök byggs om till sovrum.

[ Annons ]

Efter ombyggnaden är bostaden på 135 kvadratmeter. Något nytt hyresavtal upprättas inte, hyresvärden skickar istället tre separata hyresavier, en för varje lägenhet/lokal. Hyresgästen kontaktar då hyresvärden eftersom han vill ha ett avtal för hela bostaden. Han anser också att den totala hyran är för hög då lokalen efter ombyggnaden ingår i bostadsytan och används som bostad.

När de inte kan komma överens ansöker hyresgästen i hyresnämnden om en prövning av hyran samt att det ska fastställas en totalhyra för lägenheten. Hyresvärden hävdar att man inte varit överens om att lokalen skulle göras om till bostad då hyresgästen sagt att han planerat att använda lokalen som kontor.

Hyresnämnden påpekar att hyresvärden ansvarar för att upprätta ett nytt hyresavtal där det tydligt framgår vilken hyra som ska gälla för en upplåtelse och om olika delar av lägenheten är avsedda för olika ändamål. Hyresnämnden gör en besiktning som visar att alla ytor i lägenheten används som bostad och att hyran ska sättas efter det. Beslutet innebär att hyran sänks med nästan 3 000 kronor per månad. Hyresvärden åläggs också att återbetala totalt 58 680 kronor i hyra plus ränta. Fastighetsägaren överklagar domen. Hovrätten avslår överklagandet.

Karin Rutström

Marie Öhrström, Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige marie.ohrstrom @fastighetsagarna.se

Kommentar: Marie Öhrström,
chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 

Hyran för bostäder utgår från bruksvärdesprincipen och hyran för lokaler utgår från marknadsmässiga villkor. Upplåtelseändmålet styr alltså vilka principer som ska gälla för hyressättningen. Därför är det viktigt att man i hyresavtalet anger upplåtelseändamålet, det vill säga om lägenheten ska användas som bostad eller lokal. Om man slår ihop olika lägenheter i samma hus som tidigare hyrts ut för olika ändamål bör ett nytt hyresavtal upprättas mellan parterna. Det är viktigt att man i det nya avtalet tydligt anger ändamålet med den nya sammanlagda ytan som hyrs ut. Om inget avtal upprättas eller om avtalet är otydligt är det hyresvärden som bär risken.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]