Ju äldre en person blir, desto mindre är denna benägen att själv ta initiativ till att flytta till ett anpassat boende. Det framför Riksbyggen som skäl till att åldersgränsen för trygghetsboenden bör sänkas.
Publicerat 7 mars, 2016

”Sänk åldersgränsen till trygghetsboenden”

Investeringsstöd till trygghetsboenden är välkommet, men åldersgränsen för att få bo i ett sådant är alldeles för hög. Det påpekar Riksbyggen i ett remissvar till regeringen.

Den nuvarande åldersgränsen på 70 år för att få flytta in på trygghetsboenden är för hög, och ger kostsamma konsekvenser för samhället i onödan. Det anför Riksbyggen i sitt remissvar till regeringens utredning Bostäder att bo kvar i.

[ Annons ]

”Ska den eftersträvade samhällsnyttan uppnås är det angeläget att individens beslutsprocess att flytta inte skjuts för högt upp i ålder. Benägenheten att på eget initiativ välja annan bostad minskar med åren varvid alternativet flytta till trygghetsboende ersätts av tillgänglighetsanpassning av befintligt boende, utökad hemtjänst etcetera”, skriver Riksbyggen i sitt remissvar.

Fler trygghetsbostäder frigör bostäder som bättre passar exempelvis barnfamiljer än äldre personer

Utredningen föreslår ett investeringsbidrag till trygghetsbostäder, vilket Riksbyggen på det stora hela ställer sig positiva till.

– Många äldre bor idag i bostäder som inte är lämpliga utifrån deras behov och som i brist på andra alternativ kommer att behöva anpassas för att underlätta deras vardag. I många fall är det ett bättre alternativ med ett investeringsstöd som kan ge fler trygghetsbostäder och som frigör bostäder som bättre passar exempelvis barnfamiljer än äldre personer, säger Mårten Lilja, vice vd på Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostäder.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Opinion ]
[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]