[ Annons ]

Publicerat 19 februari, 2016

Samverkar för hållbara fastigheter

18 fastighetsägare och förvaltare har antagit en ny handlingsplan för hållbara fastigheter. Syftet är att öka möjligheterna att dela produkter, lokaler och tjänster samt minimera byggnadernas energibehov och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar energi.

I forumet för hållbara fastigheter arbetar Stockholms stad tillsammans med en rad andra fastighetsägare och förvaltare för att nå den gemensamma visionen ”Stockholm – Hållbarhetens huvudstad”. Fokus ligger på ett hållbarhetsarbete i det befintliga fastighetsbeståndet och på samverkan mellan fastighetsägare och med hyresgäster. Idag antogs den nya gemensamma handlingsplanen för hållbara fastigheter.

[ Annons ]

–  Vi som är fastighetsägare i Stockholm både måste bygga morgondagens stad och samtidigt utveckla och förnya allt det som redan är byggt. Genom handlingsplanen har vi tagit ytterligare steg mot en sådan stad, säger Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd.

Med handlingsplanen, som ska göra Stockholm till hållbarhetens huvudstad 2030, vill medlemmarna bland annat:

• Minimera fastigheternas resursanvändning och miljöpåverkan.

• Minimera byggnadernas energibehov och i så stor utsträckning som möjligt använda förnybar energi.

• Öka möjligheterna att dela produkter, lokaler och tjänster.

• Stärka samarbetet mellan fastighetsägare och hyresgäster och ta en mer aktiv roll i att medvetandegöra hyresgästernas ekologiska fotavtryck.

• Fortsätta inspirera till och skapa samtal om fler levande stadsrum.

Fakta:

Stockholms stads forum för hållbara fastigheter är ett samarbete mellan Stockholms stad och privata fastighetsägare och förvaltare, med ett betydande bestånd i Stockholm. Forumet sätter fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet och på samverkan mellan fastighetsägare och med hyresgäster.

Medlemmar: Stockholms stad, Akademiska Hus, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Byggvesta, Einar Mattsson, Fabege, Fastighetsägarna Stockholm, Hemsö, Hufvudstaden, Humlegården Fastigheter, Jernhusen, Kungsleden, Riksbyggen, SGBC – Green Building Council, Skandia fastigheter (f.d. Diligentia), Statens fastighetsverk, Wallenstam, Vasakronan.

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]