Publicerat 20 oktober, 2020

Samtrygg ser fortsatt avvaktande höst

Bostadsuthyraren Samtrygg minskade antalet sålda hyresmånader under september i år, jämfört med motsvarande period i fjol.

"Utfallet förklaras av att efterfrågan på längre avtal inte är densamma som tidigare, samtidigt som prisnivån i marknaden har sjunkit och medfört att benägenheten att hyra ut minskat generellt. Bägge dessa faktorer påverkar försäljningsresultatet negativt. Samtidigt stänger vi ungefär lika många avtal som tidigare, dvs. effektiviteten i verksamheten är fortsatt hög, vilket i sammanhanget bör betraktas som ett styrkebesked givet rådande omständigheter", skriver bolaget i en kommentar.

Samtrygg ser också att konkurrensen har ökat vilket gör att företaget stärker sitt erbjudande i syfte att öka konkurrenskraften.

Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 291 stycken, en minskning med 26 procent mot föregående år och en minskning med 9 procent mot augusti. Antalet besökare ökade med 4 procent mätt som årstakt och antalet nya bostadssökande ökade med 31 procent.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]