Publicerat 26 februari, 2021

Samtrygg ökar omsättningen och även förlusten i fjärde kvartalet – förbereder accelererad tillväxt

Bostadsuthyraren Samtrygg redovisar ökad omsättning, men även ökad förlust i fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år.

Omsättningen steg 12,7 procent till 44,5 miljoner kronor (39,5).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet före skatt var -1,2 miljoner kronor (-0,7).

Resultatet efter skatt blev -1,2 miljoner kronor (-0,8).

Resultat per aktie hamnade på -0,126 kronor (-0,109).

Likvida medel uppgick till 5,8 miljoner kronor (3,9).

Samtryggs vd Viktor Nilsson ser positivt på att bolaget vände en negativ intäktstrend i det fjärde kvartalet, trots att pandemin fortsatte hade en negativ påverkan över investeringstakten. Under kvartalet har arbete skett med att förbereda Samtrygg för att accelerera tillväxten när pandemin väl är över.

"Vår förhoppning är att världen öppnar upp inom kort och att vi då också sjösätter vår tillväxtplan som nu är ännu mer genomarbetad",

Samtrygg, MkrQ4-2020Q4-2019Förändring
Nettoomsättning44,539,512,7%
Rörelseresultat-1,2-0,7
Resultat före skatt-1,2-0,7
Nettoresultat-1,2-0,8
Resultat per aktie, kronor-0,126-0,109
Likvida medel5,83,948,7%

Jakob Häger
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]