Publicerat 21 augusti, 2020

Samtrygg ökar omsättningen i andra kvartalet

Bostadsuthyraren Samtrygg ökade omsättningen men minskade resultatet i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 16,2 procent till 41,6 miljoner kronor (35,8).

Rörelseresultatet blev 0,3 miljoner kronor (0,8), med en rörelsemarginal på 0,7 procent (2,2).

Resultatet före skatt var 0,3 miljoner kronor (0,7). Resultatet efter skatt blev 0,3 miljoner kronor (0,7). Resultat per aktie hamnade på 0,036 kronor (0,097).

"Under det andra kvartalet klarnade bilden ytterligare kring hur Covid-19 påverkat andrahandsmarknaden. Minskad mobilitet inom och mellan länder, generellt lägre hyresnivåer som drivs av försämrad betalningsförmåga samt ett allmänt mer avvaktande förhållningssätt bland människor bidrog till att aktiviteten i marknaden totalt sett minskade. Vår nykundsbearbetning har alltjämt visat styrka, men förhållandena har parallellt översatts i en ökande mängd förtidsuppsägningar under perioden", skriver vd Viktor Nilsson i rapporten.

Han fortsätter.

"Detta var inte oväntat och något vi planerade för i början på året. Till exempel halverade vi våra marknadsföringskostnader under både april och maj jämfört med motsvarande period föregående år."

Samtrygg har också återaktiverat sin tillväxtplan.

"Under kvartalet har vi även påbörjat en delvis aktivering av den aggressiva tillväxtplan som formulerades i början på året och fram till juni varit pausad. Det innebär framförallt långsiktiga investeringar i varumärkeskännedom och de delar i vår plattform där vi ser stor potential att öka konverteringen. Jag vill vara tydlig med att detta inte innebär en fullskalig aktivering, utan en gradvis sådan där vi investerar i de mest nödvändiga delarna", skriver Nilsson.


Samtrygg, MkrQ2-2020Q2-2019Förändring
Nettoomsättning41,635,816,2%
Rörelseresultat0,30,8-62,5%
Rörelsemarginal0,7%2,2%
Resultat före skatt0,30,7-57,1%
Nettoresultat0,30,7-57,1%
Resultat per aktie, kronor0,0360,097-62,9%

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]