Publicerat 20 augusti, 2021

Samtrygg ökar omsättning men minskar rörelseresultat under andra kvartalet

Bostadsuthyraren Samtrygg redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade samtidigt förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen steg 10,8 procent till 46,1 miljoner kronor (41,6) och bruttovinsten blev 46,8 miljoner kronor (42,2), med en bruttovinstmarginal på 101,5 procent (101,4).

Rörelseresultatet och nettoresultatet blev -0,9 miljoner kronor (0,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,1 kronor (0,04).

"Under Q2 2021 slog vi nytt rekord när det gäller antal visningar under ett kvartal, delvis drivet av de digitala 3D-visningarna. Det stängdes fler kontrakt under Q2 2021 än under Q2 2020. Bolaget brottas dock fortsatt med utmaningar på grund av Covid-19, inte minst ett sjunkande snittvärde per kontrakt", säger Samtryggs vd Jim Ankare.

Vidare kommenterar Ankare:
"Det finansiella resultatet för Q2 2021 är fortsatt negativt men bättre än föregående kvartal. Under Q2 2020 var affären däremot svagt lönsam. Ökade kostnader för personal och marknadsföring sänker bolagets lönsamhet i år. Under kvartalet har moderbolaget gjort ett ovillkorat aktieägartillskott som inte påverkar företagets resultat men som renodlar den operativa verksamheten till det helägda dotterbolaget".

Samtrygg, MkrQ2-2021Q2-2020Förändring
Nettoomsättning46,141,610,8%
Bruttoresultat46,842,210,9%
Bruttoresultatmarginal101,5%101,4%
Rörelseresultat-0,90,3
Rörelsemarginal0,7%
Nettoresultat-0,90,3
Resultat per aktie, kronor-0,10,04

Isabella Millings
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]