Publicerat 14 maj, 2021

Samtrygg ökar omsättning men även rörelseförlusten under första kvartalet

Bostadsuthyraren Samtrygg redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

"Covid-19 har varit en utmaning för Samtrygg under det senaste året. Även under det senaste kvartalet kan vi konstatera att försäljningsintäkterna har påverkats negativt av lägre snittvärde per kontrakt än under motsvarande period föregående år. Det ska dock noteras att antalet stängda avtal ligger i linje med Q1 2020. Sammantaget var försäljningsintäkterna 4,6 MSEK i Q1 vilket är cirka 27 procent lägre 2021 än 2020", skriver nytillträdda vd:n Jim Ankare.

Omsättningen steg 4,0 procent till 44,5 miljoner kronor (42,8).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (0).

Resultatet efter skatt blev -1,4 miljoner kronor (0).

Likvida medel uppgick till 8,3 miljoner kronor (8,5).

Samtrygg, MkrQ1-2021Q1-2020Förändring
Nettoomsättning44,542,84,0%
Rörelseresultat-1,30
Resultat före skatt-1,40
Nettoresultat-1,40
Likvida medel8,38,5-2,4%

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]