Publicerat 24 februari, 2022

Samtrygg ökade omsättningen i Q4

Bostadsuthyraren Samtrygg ökade omsättningen i det fjärde kvartalet. Resultatet bjöd på små förändringar.

Totala intäkter steg 27,2 procent till 56,6 miljoner kronor (44,5). Försäljningsintäkterna ökade med 37 procent till 7,2 miljoner kronor (5,3).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-1,2). Resultatet före skatt var -1,4 miljoner kronor (-1,2). Resultat per aktie hamnade på -0,149 kronor (-0,126).

"Under Q4 fortsatte Samtrygg att växa i samma takt som Q3 efter en lång negativ trend av minskad försäljningsintäkt. Bolaget har fortsatt att investera i marknadsföring och produktutveckling med fokus på kärnaffären", skriver vd Jim Ankare i rapporten.

Samtrygg arbetar med en turnaround.

"Ny ledning, rekrytering och förändrat arbetssätt har ställt krav på teamet som dessutom utmanats av återkommande perioder av distansarbete och höga sjuktal på grund av Covid-19. Med ett förstärkt team, lovande produktutveckling och den turnaround som skedde under andra halvåret 2021 är framtidsutsikterna goda. Jag ser fram emot att leda Samtrygg mot fortsatt tillväxt under 2022", avslutar han sitt vd-ord.

Samtrygg, MkrQ4-2021Q4-2020Förändring
Intäkter56,644,527,2%
Rörelseresultat-1,3-1,2
Resultat före skatt-1,4-1,2
Resultat per aktie, kronor-0,149-0,126

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]