Publicerat 20 april, 2020

Samtrygg ökade antalet hyresmånader med 46 procent i mars

Bostadsuthyraren Samtrygg fortsatte att öka antalet hyresmånader i mars. Totalt ökade antalet hyresmånader mätt som årstakt med 46 procent under månaden. I månadstakt var ökningen 9 procent.

"Jag gläder mig åt att vi lyckas med den prestationen givet den rådande situationen, och att verksamheten inte har drabbats negativt till följ av Covid-19. Vi fortsätter samtidigt att följa intäktsutvecklingen noggrant och har - som tidigare kommunicerats - god förmåga att anpassa våra kostnader vid behov", skriver vd Viktor Nilsson i en kommentar.

Antalet besök på hemsidan sjönk med 10 procent mätt som årstakt och minskade 6 procent i månadstakt. Nya bostadssökande ökade med 21 procent i årstakt och minskade 13 procent mätt som månadstakt.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]