Publicerat 20 november, 2020

Samtrygg minskade antalet hyresmånader i oktober men hög underliggande effektivitet

Bostadsuthyraren Samtrygg minskade antalet sålda hyresmånader under oktober i år, jämfört med motsvarande period i fjol.

"Under hösten har vi sett en trend till följd av i Covid-19 som tagit sig uttryck i lägre efterfrågan på längre avtal samt lägre hyresnivåer generellt, vilket sammantaget har haft en negativ inverkan på försäljningsresultatet. Parallellt har vi lyckats bibehålla en hög effektivitet i verksamheten genom att stänga ungefär lika många avtal som för respektive jämförelseperiod, samtidigt som aktiviteten i plattformen är på höga nivåer. Denna trend har fortsatt även under oktober, och under månaden stängdes fler avtal än under motsvarande period föregående år", skriver bolaget i en kommentar.

Samtrygg beskriver vidare att utvidgningen av hyresgarantin från 2 till 12 månader, minst dubbelt så omfattande som konkurrenterna, har fått ett positivt mottagande både hos befintliga som nya hyresvärdar.

Antalet sålda hyresmånader uppgick till 1 320 stycken, en minskning med 11 procent mot föregående år och en ökning med 2 procent mot månaden innan. Antalet besökare ökade med 2 procent mätt som årstakt och antalet nya bostadssökande ökade med 45 procent.

Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]