Stefan Ränk har just avslutat rundabordssamtalet.
Publicerat 14 juni, 2017

Samtal om social hållbarhet på politikerveckan

En viktig start för en mer precis definition av social hållbarhet. Det menar Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk var det viktigaste resultatet av det rundabordssamtal bolaget höll under politikerveckan i Järva.

Einar Mattsson deltar själva som utställare och är sponsor av politikerveckan i Järva. På plats i vad som får sägas vara politikens centrum just nu tog bolaget initiativ ett rundabordssamtal med representanter från fastighetsbranschen, kommunpolitik och civilsamhället. Syftet var att skapa en mer preciserad bild av vad social hållbarhet är.

[ Annons ]

– Det är viktigt att mötas och stöta och blöta hur vi ska arbeta med detta. För i vårt arbete upplever vi att det finns väldigt många olika tolkningar och definitioner, berättar Stefan Ränk just efter att mötet avslutats.

Med på mötet var bland annat representanter från fastighetsbolag i området: Pelle Björklund, vd Svenska Bostäder och Linus Johansson, tf vd Stockholmshem, från politiken: Arne Öberg, oppositionsråd Solna och experter som Helena Klintström, WSP och Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm.

– Jag ska inte säga att vi landade i någon gemensam definition av vad social hållbarhet är. Men det är viktigt att för de olika aktörerna att bättre förstå sina olika roller och vad man kan bidra med. Och att framförallt inte blanda ihop rollerna alltför mycket, säger Stefan Ränk.

Han tar som exempel att det är vanligt att kommunen i markanvisningstävlingar ställer krav på att man ska komma med förslag på hur fastighetsbolag och byggare kan arbeta med socialhållbarhet.

– Då är det viktigt att vi förstår att vi inte ska klampa in på vad som är kommunens ansvar, som att se till att skolor och polisverksamhet att fungera i området.

Men åt andra hållet, vad ligger på er? Vad bör ni göra mer av?

– Det är viktigt att vi fokuserar på vår kärnverksamhet och ser till att det är ordning och reda i området. Att vara konsekventa och inte titta ner i golvet när man ser att det förekommer droghandel och annat. Men även att hålla efter störningsärenden och annat. Ur ett socialt hållbarhetsperspektiv kan det vara ett smörjmedel som hjälper den kommunala förvaltningen. Exempelvis att vi i ett tidigt skeende fångar upp familjer som riskerar att bli ett vräkningsärende, så att det inte trillar mellan stolarna.

Var det någon ögonöppnare som dök upp under samtalet som ni kommer ta tag i redan imorgon?

– Nej, när det kommer till social hållbarhet ligger det i sakens natur att det inte finns någon quick fix. Det handlar om att vara långsiktig och konsekvent.

I morgon torsdag är det bostadspolitiskt fokus på politikerveckan.

 

 

 

 

 

 

[ Annons ]

[ Annons ]

[ Nyheter ]
[ Reportage ]
[ Krönikor ]
[ Papperstidningen ]